PAZIŅOJUMS PAR PERSONAS DATU AIZSARDZĪBU

Šo tīmekļa vietni (turpmāk “Tīmekļa vietne”) nodrošina Bayer SIA (turpmāk “mūs” vai “mēs”). Plašāku informāciju par Tīmekļa vietnes nodrošinātāju, lūdzu, skatiet mūsu paziņojumā.

Personas datu apstrāde

Tālāk ir sniegta informācija par to, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kad lietojat mūsu Tīmekļa vietni. Ja vien turpmākajās nodaļās nav norādīts citādi, Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats izriet no tā, ka šāda apstrāde ir nepieciešama, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes funkcionalitāti atbilstoši Jūsu pieprasījumiem (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunktā).

Mūsu Tīmekļa vietnes izmantošana

Piekļuve mūsu Tīmekļa vietnei

Atverot mūsu Tīmekļa vietni, pārlūkprogramma noteiktu informāciju pārsūtīs uz mūsu tīmekļa serveri. Tas tiek darīts tehnisku iemeslu dēļ un ir nepieciešams, lai Jums būtu pieejama pieprasītā informācija. Lai atvieglotu piekļuvi Tīmekļa vietnei, tiek apkopota, īsi saglabāta un izmantota šāda informācija:

 • IP adrese
 • Piekļuves datums un laiks
 • Laika joslas atšķirība no Griničas laika (GMT)
 • Pieprasījuma saturs (konkrēta vietne)
 • Piekļuves statuss/ HTTP statusa kods
 • Pārsūtītais datu apjoms
 • Tīmekļa vietne, kas pieprasa piekļuvi
 • Pārlūks, valodas iestatījumi, pārlūka operētājsistēmas un virsmas versija

Lai aizsargātu mūsu leģitīmās intereses, mēs šo informāciju glabāsim ierobežotu laiku, lai nodrošinātu personas datu izsekošanu gadījumā, ja mūsu serveriem notiks nesankcionētas piekļuves mēģinājums vai tiem tiks veikta nesankcionēta piekļuve (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Sīkdatņu iestatīšana

Kas ir sīkfaili?

Šajā Tīmekļa vietnē tiek izmantoti sīkdatnes. Sīkdatnes ir nelieli teksta faili, kas ar pārlūkprogrammas palīdzību tiek saglabāti termināļa atmiņā. Tajos tiek glabāta noteikta informācija (piemēram, vēlamā valoda vai vietnes iestatījumi), kuru pārlūkprogramma (atkarībā no sīkdatnes izmantošanas termiņa) var atkārtoti pārraidīt mums nākamajā mūsu Tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē.

Tīmekļa vietnes Google analītika
Šīs sīkdatnes piešķir Jūsu ierīcei nejauši ģenerētu ID, kas ļauj mums atpazīt Jūsu ierīci pēc nākamās piekļuves. Sīkāku informāciju par tīmekļa vietnes analīzi ar Google skatiet attiecīgajā nodaļā tālāk.

Ar Jūsu piekrišanu

Mēs izmantojam papildu sīkdatnes tikai tad, ja esam saņēmuši Jūsu iepriekšējo piekrišanu (Vispārīgo datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Pēc Jūsu pirmās piekļuves mūsu Tīmekļa vietnē tiks parādīts logs ar aicinājumu dot piekrišanu papildu sīkdatņu iestatīšanai. Ja Jūsu piekrišana ir dota, mēs Jūsu datorā ievietosim sīkdatnes, un logs vairs neparādīsies tik ilgi, kamēr būs aktīvas noteiktas sīkdatnes. Pēc sīkdatņu derīguma termiņa beigām vai, ja sīkdatnes tiks izdzēstas, logs atkal parādīsies nākamajā tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē un vēlreiz lūgs Jūsu piekrišanu.

Kā novērst sīkdatņu izmantošanu

Protams, varat izmantot mūsu Tīmekļa vietni, neiestatot sīkdatnes. Pārlūkprogrammā jebkurā laikā var konfigurēt vai pilnībā deaktivizēt sīkdatņu izmantošanu. Tomēr tas var ierobežot funkcijas vai negatīvi ietekmēt mūsu Tīmekļa vietnes lietošanas ērtumu. Jūs varat jebkurā laikā iebilst papildu sīkdatņu iestatīšanu, izmantojot attiecīgo iebilšanas iespēju, kas norādīta iepriekšējā tabulā.

Tīmekļa vietnes analīze un tiešsaistes uzvedības reklāma

Google Analytics

Mūsu Tīmekļa vietnē mēs izmantojam Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk – “Google”).

Google mūsu vārdā analizēs, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni. Šim nolūkam mēs cita starpā izmantojam tos sīkfailus, kas detalizētāk aprakstīti iepriekš sniegtajā tabulā. Informācija, ko Google apkopo saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni (piemēram, nosūtītāja vietrādis URL, mūsu tīmekļa lapas, kuras esat apmeklējis, jūsu pārlūkprogrammas veids, jūsu valodas iestatījumi, jūsu operētājsistēma, jūsu ekrāna izšķirtspēja), tiks pārraidīta uz Google serveri ASV, kur tā tiks uzglabāta un analizēta. Pēc tam attiecīgie rezultāti mums tiek padarīti pieejami anonimizētā veidā. Jūsu lietojuma dati šī procesa laikā netiks piesaistīti jūsu pilnajai IP adresei. Mēs savā Tīmekļa vietnē esam aktivizējuši Google piedāvāto IP anonimizēšanas funkciju, kas izdzēš IP adreses pēdējos 8 ciparus (IPv4) vai pēdējos 80 bitus (IPv6). Turklāt, noslēdzot speciālos līgumus ar Google mēs nodrošinām, ka tiek uzturēts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis attiecībā uz personas datu apstrādes darbībām, ko veic Google ASV.

Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu tīmekļa analizēšanas lietošanai, lejupielādējot un instalējot nodrošināto Google pārlūkprogrammas spraudni vai pārvaldot savas iepriekš sniegtajā tabulā aprakstītās piekrišanas, un šādā gadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails. Abas iespējas novērsīs tīmekļa analīzes lietošanu, kamēr izmantosiet to pārlūkprogrammu, kurā ir instalēts spraudnis, un neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu.

Plašāka informācija par Google Analytics ir pieejama Google Analytics Lietošanas noteikumos, Google Analytics konfidencialitātes un datu aizsardzības vadlīnijās un Google konfidencialitātes politikā.

Tiešsaistes uzvedības reklāma ar Google

Šī Tīmekļa vietne izmanto tiešsaistes uzvedības reklāmas pakalpojumu, ko nodrošina uzņēmums “Google Inc.”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk – “Google”).

Google analizēs, kā jūs izmantojat šo Tīmekļa vietni. Šim nolūkam Google izmanto sīkfailus, kas detalizētāk aprakstīti iepriekš sniegtajā tabulā. Informācija, ko Google apkopo saistībā ar to, kā jūs izmantojat mūsu Tīmekļa vietni (piemēram, nosūtītāja vietrādis URL, mūsu tīmekļa lapas, kuras esat apmeklējis, jūsu pārlūkprogrammas veids, jūsu valodas iestatījumi, jūsu operētājsistēma, jūsu ekrāna izšķirtspēja), tiks pārraidīta uz Google serveri ASV, kur tā tiks uzglabāta un analizēta. Mēs un mūsu partneris Google izmantosim šo informāciju, lai labāk pielāgotu mūsu reklāmas jums un jūsu interesēm, lai ierobežotu to, cik bieži jums tiek rādīta viena un tā pati reklāma, lai izvērtētu veicināšanas kampaņu efektivitāti un lai labāk izprastu apmeklētāju rīcību, kad viņi ir aplūkojuši konkrētu reklāmu. Kad apmeklējat kādu citu tā dēvētā “Google reklāmas tīkla” tīmekļa vietni, jums var tikt piedāvātas jūsu interesēm pielāgotas uznirstošas reklāmas, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota mūsu Tīmekļa vietnē.

Turklāt, noslēdzot speciālos līgumus ar Google mēs nodrošinām, ka tiek uzturēts pietiekams personas datu aizsardzības līmenis attiecībā uz personas datu apstrādes darbībām, ko veic Google ASV.  Jūs jebkurā brīdī varat atsaukt savu piekrišanu informācijas pārraidīšanai uzņēmumam Google tiešsaistes uzvedības reklāmas nolūkos, pārvaldot savas iepriekš sniegtajā tabulā aprakstītās piekrišanas, un šādāgadījumā tiks ievietots atteikšanās sīkfails, vai lejupielādējot un instalējot Google nodrošināto Google pārlūkprogrammas spraudni. Abas iespējas novērsīs tiešsaistes uzvedības reklāmas pakalpojumu izmantošanu, kamēr izmantosiet to pārlūkprogrammu, kurā ir instalēts spraudnis, un neizdzēsīsiet atteikšanās sīkfailu.

Google uzņemas atbildību par to jūsu personas datu apstrādi, kurus Google tiešā veidā apkopo no mūsu Tīmekļa vietnes tiešsaistes uzvedības reklāmas nolūkos. Tā kā mēs nekontrolējam trešo pušu apkopotos un apstrādātos personas datus, mēs nevaram sniegt saistošu informāciju par šādas jūsu personas datu apstrādes piemērošanas jomu un nolūku. Tādēļ, lūdzu, skatiet Google informāciju par datu privātumu, lai saņemtu turpmāku informāciju par to, kā un cik ilgi Google apstrādā jūsu personas datus. Šī privātuma paziņojuma sagatavošanas laikā informācija par Google bija pieejama Google datu aizsardzības vadlīnijās attiecībā uz reklāmu.

 

Saziņas formas izmantošana

Varat sazināties ar mums tieši, izmantojot mūsu Tīmekļa vietnē pieejamās saziņas formas. Proti, Jūs varat sniegt mums šādu informāciju:

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs)
 • Ziņojums  

Saziņas formā sniegto informāciju mēs apstrādājam tikai Jūsu konkrētā pieprasījuma apstrādei. Mēs izdzēšam šo informāciju, tiklīdz tā vairs nav nepieciešama, lai apstrādātu vai sekotu Jūsu pieprasījumam.

Informācija par medicīniskām blakusparādībām un sūdzībām par kvalitāti

Šī Tīmekļa vietne nav paredzēta vai radīta saziņai par blakusparādībām, terapeitiskās iedarbības trūkumu, zāļu lietošanas kļūdām, pelēkā tirgus produktiem / viltotām zālēm, nepareizu vai ļaunprātīgu lietošanu, sūdzībām par kvalitāti un/vai citiem jautājumiem attiecībā uz Bayer produktu drošumu vai kvalitāti. Ja vēlaties ziņot par blakusparādībām vai iesniegt sūdzību par produktu kvalitāti, lūdzu, sazinieties ar savu veselības aprūpes speciālistu (piemēram, ārstu vai farmaceitu), vietējo veselības aprūpes iestādi vai izmantojiet mūsu Tīmekļa vietni, lai nosūtītu ziņojumu par nevēlamām blakusparādībām.

Tomēr, ja ziņosiet mums par nevēlamām blakusparādībām vai citiem jautājumiem saistībā ar Bayer produktu drošību vai kvalitāti, mums būs juridisks pienākums apstrādāt Jūsu paziņojumu un, iespējams, būs jāsazinās ar Jums skaidrības labad. Pēc tam mums var būt pienākums informēt kompetentās veselības aizsardzības iestādes par jautājumiem, par kuriem Jūs ziņojāt. Mums arī var būt pienākums nosūtīt šos paziņojumus mūsu grupas uzņēmumiem un sadarbības partneriem, un šādā apjomā tiem arī ir pienākums informēt savas kompetentās veselības aizsardzības iestādes.

Plašāka informācija par datu aizsardzību un blakusparādību ziņošanu ir pieejama Bayer Farmakoloģiskās uzraudzības datu privātuma aizsardzības politika.

Personas datu apstrādes uzticēšana pakalpojumu sniedzējiem

Jūsu personas datu apstrādei mēs zināmā mērā izmantosim specializētos pakalpojumu sniedzējus. Šādus pakalpojumu sniedzējus mēs rūpīgi izvēlamies un regulāri uzraugām. Ievērojot attiecīgos datu apstrādes līgumus, tie apstrādās personas datus tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām un stingri saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Personas datu apstrāde ārpus ES/EEZ

Jūsu personas dati daļēji tiks apstrādāti arī valstīs ārpus Eiropas Savienības (“ES”) vai Eiropas Ekonomikas zonas (“EEZ”), kurām var būt zemāks datu aizsardzības līmenis nekā Eiropas valstīm. Šādos gadījumos mēs nodrošināsim, ka Jūsu personas datiem tiek nodrošināts pietiekams aizsardzības līmenis, piemēram, noslēdzot īpašus līgumus ar mūsu līgumpartneriem (kopija pieejama pēc pieprasījuma), vai arī lūgsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu šādai apstrādei.

Informācija par Jūsu tiesībām

Saskaņā ar attiecīgajiem datu privātuma likumiem Jums ir šādas tiesības: 

 • tiesības saņemt informāciju par Jūsu uzglabātajiem personas datiem;
 • tiesības pieprasīt Jūsu personas datu labošanu, dzēšanu vai ierobežot apstrādi;
 • tiesības iebilst pret apstrādi mūsu leģitīmo interešu, sabiedrības interešu ievērošanas vai profilēšanas gadījumā, ja vien mēs nespējam pierādīt, ka pastāv pārliecinoši, pamatoti iemesli, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvību, vai ja šāda apstrāde tiek veikta likumīgo prasību celšanas, īstenošanas vai aizstāvēšanas nolūkos;
 • tiesības uz datu pārnesamību;
 • tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē;
 • Jūs jebkurā brīdī ar turpmākām sekām varat atsaukt savu piekrišanu Jūsu personas datu vākšanai, apstrādei un izmantošanai. Plašāku informāciju skatiet iepriekš minētajās nodaļās, kurās aprakstīta personas datu apstrāde, ņemot vērā Jūsu piekrišanu. 

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzu, adresējiet savu pieprasījumu tālāk norādītajai kontaktpersonai.

Kontakti

Ja Jums rodas jautājumi par datu privātumu, lūdzu, nosūtiet e-pastu uz datuaizsardziba@bayer.com vai sazinieties ar mūsu uzņēmuma datu aizsardzības speciālistu šādā adresē:   

Par datu aizsardzību atbildīgā persona
Bayer SIA
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 

D. Grozījumi paziņojumā par privātumu

Mēs periodiski varam atjaunināt mūsu privātuma politiku. Paziņojuma par privātumu atjauninājums tiks publicēts mūsu Tīmekļa vietnē. Visi grozījumi stājas spēkā pēc publicēšanas Tīmekļa vietnē, tādēļ ieteicams regulāri apmeklēt vietni, lai gūtu informāciju par iespējamiem atjauninājumiem. 

Pēdējo reizi atjaunināts: 2020 09 09